Запрошуємо до участі у колективній монографії "Економічна безпека та фінансові розслідування: концепти, прагматика, інструментарій забезпечення"


Запрошуємо Вас взяти участь у написанні колективної монографії: «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: КОНЦЕПТИ, ПРАГМАТИКА, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що включає наступні розділи: РОЗДІЛ 1. Економічна безпека держави: детермінанти та механізми зміцнення.

РОЗДІЛ 2. Безпека господарюючих суб’єктів: теоретична площина та практичний вимір.

РОЗДІЛ 3. Нормативно-правовий базис системи економічної безпеки.

РОЗДІЛ 4. Фінансові розслідування у контексті економічної безпеки держави.

РОЗДІЛ 5. Інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових розслідувань.

До участі у написанні запрошуються науковці (в тому числі й аспіранти) та практики. Для авторів без наукового ступеня – обов’язкове подання скан-копії рецензії доктора наук із відповідним завіренням його підпису, що засвідчує належний науковий рівень та практичну цінність матеріалів, поданих до друку. Згідно із Порядком присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 24.07.2013 р. №567, монографії належать до опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації з відповідної галузі науки. Монографії буде присвоєно Міжнародний стандартний номер (ISBN), а також передбачається обов’язкова розсилка її примірників відповідно до встановленого списку. Наукова праця буде розміщена в репозитаріях DSpace, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та ідентифікуватися пошуковою системою «Google Scholar».

Інформаційний лист_колективна монографія ЕБФР_end.

lisence agreement ukr

Онлайн реєстрація для участі https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8ogWjqRIXqJgFxA4_SzbYC_hrl8kucU_I27lpQTDFZCkEA/viewform