Відбулося відкриття Центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ


Одинадцятого жовтня у Тернопільському національному економічному університеті за ініціативи проректора з науково педагогічної роботи (міжнародна діяльність та інноваційний розвиток) Оксани Миронівни Десятнюк в рамках проведення фокус-групи: право, економіка, міжнародні відносини відбулося відкриття Центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ.
Участь у відкритті взяли заступник декана Юридичного факультету ТНЕУ доц. Слома В.М., начальник відділу міжнародних зв’язків ТНЕУ доц. Коруц У.З., керівник Центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ доц. Вівчар О.І., консультант з інформаційно-аналітичних та правових питань центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ доц. Чудик Н.О., доц. Кравчук М.Ю.
Вівчар О.І. здійснила презентацію Центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ, де окреслила мету функціонування, основні завдання, структуру та напрямки діяльності. А також зауважила, що на сьогоднішній день в умовах гібридної війни та тотального використання засобів масової інформації актуальності набуває співпраця держав щодо забезпечення міжнародної безпеки.
Метою функціонування Центру є організація наукової, інформаційно-пошукової, аналітичної та освітньої діяльності викладачів, студентів, аспірантів Університету у сфері міжнародної безпеки та співробітництва.
Діяльність Центру передбачає співпрацю з українськими та закордонними науковими установами, дослідницькими та експертними центрами, освітніми та навчальними закладами, що займаються вивченням та дослідженням аналізу проблем міжнародної безпеки та багатостороннього співробітництва у сфері міжнародної безпеки.
Робота фокус-групи складалася з двох тематичних бінарних блоків, де з доповідями виступили начальник відділу міжнародних зв’язків ТНЕУ, доцент кафедри цивільного права та процесу ЮФ ТНЕУ, к.ю.н., доц. Коруц У.З. «Перевірка відповідності законодавства ЄС та складання таблиць відповідності. Окремі проекти Європейського Союзу в Україні»; доцент кафедри кримінального права та процесу ЮФ ТНЕУ, к.ю.н., доц. Кравчук М.Ю. «Вплив євроінтеграційних процесів на національну ідентичність»; керівник Центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ЮФ ТНЕУ, к.е.н., доц. Вівчар О.І. «Кіберзлочинність як основна загроза міжнародної безпеки держави»; консультант з інформаційно-аналітичних та правових питань центру міжнародної безпеки та співробітництва ТНЕУ, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЮФ ТНЕУ, к.ю.н., доц. Чудик Н.О. «Діяльність кіберполіції в Україні та міжнародна співпраця».