Відбулося слухання результатів дисертаційного дослідження Тетяни Ігорівни Длугопольської


26.06.2018 року на кафедрі економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ відбулося слухання результатів дисертаційного дослідження Тетяни Ігорівни Длугопольської на актуальну тему «Фінансування соціальних видатків крізь призму забезпечення соціальної безпеки держави» (науковий керівник — д.е.н., проф. В. П. Мартинюк). Дисертантка представила висновки та пропозиції з досліджуваної тематики. Обговорення результатів дисертаційної роботи супроводжувалось жвавою дискусією та науковим діалогом. Як підсумок, дисертація Т. І. Длугопольської була рекомендована на розгляд міжкафедрального семінару.