Участь науковців ЮФ ТНЕУ у ІІ Зимовій школі УАДО "Європейські індикатори якості освітніх досліджень"


Впродовж 23-28 січня 2019 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  проведена ІІ Зимова школа УАДО «Європейські індикатори якості освітніх досліджень». Учасниками Школи були 27 науковців, які репрезентували 21 заклад вищої освіти з усіх регіонів України. Участь у проекті також взяла к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Фаріон Антоніна Іванівна.

На урочистому відкритті школи привітали учасників перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проф. Андрій Гедзик, президент УАДО проф. Світлана Щудло, головний науковий співробітник НАПН України Сергій Курбатов, який зачитав вітання від президента НАПНУ академіка Василя Кременя, менеджер проектів Національного Еразмус+ офісу в Україні
Петро Крайнік. ІІ Зимова школа Української асоціації дослідників освіти проводилася в рамках проекту УАДО “Європейські індикатори якості освітніх досліджень для розширення можливостей освітян в Україні” (№ 587032-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO- SUPPA) що співфінансується Програмою Erasmus+ Європейського Союзу.

Лекторами   увага була зосереджена на таких актуальних питаннях: університетські рейтинги як механізм інтеграції української вищої освіти до Європейського простору вищої освіти; сучасні стандарти академічного письма для молодих дослідників: передові практики європейських університетів та видавництв; успішне написання грантових пропозицій (Європейський вимір); академічна доброчесність: найкращі практики університетів ЄС для українських закладів вищої освіти; якісні педагогічні дослідження: наративний підхід; емпіричні методи освітніх досліджень: уроки з проведення TALIS в Україні; огляд і структура баз даних міжнародних досліджень (TIMSS, PIRLS, ICCS, TEDS-M, ICILS, SITES, PISA, TALIS, PIAAC); концептуальна основа та міжнародні практики; міжнародні наукометричні бази даних як платформи для представлення наукових здобутків. Щира подяка організаторам заходу за цікавий та насичений захід, вдале поєднання науково – теоретичної і практичної частини.