Міждисциплінарний діалог «Міждисциплінарні підходи в організації освітнього процесу»


Зміни у підготовці фахівців XXI століття, поряд з орієнтацією навчання на практику, вбачається у міждисциплінарній взаємодії. Таким чином, міждисциплінарна інтеграція – вимога часу. Колективом кафедри безпеки та правоохоронної діяльності за ініціативи к.е.н., доцента, члена ГО «Інноваційний Університет» Фаріон-Мельник Антоніни Іванівни був проведений практичний міждисциплінарний діалог  «Міждисциплінарні підходи в організації освітнього процесу» в рамках якого були використані матеріали Літньої школи «Кращі практики організації міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх і освітньо – наукових програм в Україні».

У рамках проведення даного заходу були розкритті питання щодо:

  • рекомендацій впроваджувати міждисциплінарні програми або міжгалузеві програми на магістерському рівні;
  • впровадження міждисциплінарних наукових робіт, проєктів та поглиблений взаємозв’зок навчальних дисциплін;
  • необхідності впровадження міждисциплінарного підходу для підвищення ефективності викладання фундаментальних і фахових дисциплін та розгляд механізму вдосконалення методики викладання.

Уміння комплексно застосовувати знання, їх синтез, перенесення ідей і

методів з однієї науки в іншу лежить в основі креативності як вимоги до будь-якої діяльності людини в сучасних умовах. За допомогою міждисциплінарних зв’язків вирішується актуальне соціальне завдання вищої школи, яке диктується тенденціями інтеграції в науці й освіті.